Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12 -vuotiaita. Seikkailijat kokoontuvat joukkueissa, jossa on n. 10-15 seikkailijaa. Toisinaan voi olla myös vähemmän seikkailijoita ryhmää kohden.  Seikkailijajoukkue voi jakautua useampaan vartioon. Joukkuetta johtaa sampo, joka on joko aikuinen tai vaeltaja. Vartioilla voi olla lisäksi omat vertaisjohtajansa. Joukkueessa voi olla joko pelkästään tyttöjä tai poikia tai joukkue voi olla yhteisryhmä.  

Seikkailijaohjelma koostuu tervetuloa vaiheesta, neljästä pääilmansuunnasta eli aktiviteettikokonaisuudesta, neljästä väli-ilmansuunnasta ja taitomerkeistä. Yhden ilmansuunnan suorittämiseen käytetään yleensä puoli vuotta ja sen suorittamiseen sisältyy vähintään yksi taitomerkki. Ensin suoritetaan pääilmansuunnat, jonka jälkeen yleensä viimeinen  vuosi seikkailijana käytetään väli-ilmansuuntien ja taitomerkkien tekemiseen. Tervetuloa-vaiheen jälkeen seikkailija on valmis antamaan seikkailijalupauksen.