Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita. Vaeltajat kokoontuvat vartiossa, jossa on 3-5
jäsentä. Vartiossa voi olla joko pelkästään tyttöjä tai poikia tai vartio voi olla
yhteisryhmä. Vaeltajat voivat olla myös eri lippukunnista. Vaeltajavartiota
johtaa yksi vaeltajista vertaisjohtajana ja tukenaan hänellä on aikuinen
luotsi. Vaeltajat tekevät erilaisia projekteja ja jokainen vaeltaja tekee oman
henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan. Vaeltajavartio kokoontuu 1-
2 kertaa kuukaudessa. Vaeltajaohjelman aihealueita on 33 ja niistä kustakin
valitaan ohjelman aikana vähintään yksi aktiviteetti. Vaeltaja ohjelman aloittaa
Suomi-projekti ja sen päättää ulkomaanprojekti. Vaeltajat opettelevat ottamaan
muista vastuuta ja kehittämään taitojaan pitkäjänteisesti. Vaeltajat voivat toimia
sudenpentu- tai seikkailija-ryhmän johtajana.